Еднократно посещение на йога практика на живо в група.
Закупуването на еднократно посещение ви осигурява достъп до практика по йога в зала, която е посочена в актуалния за месеца график и изрично е уточнена нейната дата в платежното нареждане, с което е извършено плащането от ваша страна.
Забележка: При промяна на обстоятелства и невъзможност да присъствате на практиката в период до третия ден преди датата, ви се възстановява цялата сума. От третия ден преди практиката до нейното провеждане сумата не се възстановява. Ако причините за непровеждането на практика на живо е от страна на организатора ви се възстановява цялата сума.

Практиките се провеждат в

Регионална библиотека “Пейо К. Яворов” с адрес

ул. „Средна Гора“ № 14, 8000 Бургас Център, Бургас

ГРАФИК НА КЛАСОВЕТЕ ПО ЙОГА НА ЖИВО (кликни тук)

ВИЖ ИНСТРУКЦИИ КАК ДА ПОРЪЧАШ АБОНАМЕНТ