Да търсиш себе си!

Какво означава това? Дългосрочен процес, в който изпитваш потребността да опознаваш себе си, да придобиваш  яснота за всички свои чети […]