Обидата

Един ученик попитал своя мъдър учител: – Учителю, вие сте толкова мъдър. Кажете ми как винаги сте в добро настроение […]