ВЪЗЛИТЕ В ДУШАТА

Учителят отишъл при своите ученици с красива копринена кърпа в ръка.– Какво виждате?– Кърпа.– По-точно?– Копринена.– И друго?– Красива е, […]